visa cong tac hong kong co can phai chung minh tai chinh khong 1

Xin visa công tác Hong Kong có cần phải chứng minh tài chính không?

Đối với bất kỳ diện visa nào ,của quốc gia nào thì phần chứng minh tài chính cũng là quan…